YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Mustafa Araz
Başkan

Prof. Dr. Habib Bilen
Başkan Vekili

Doç. Dr. Derun Taner Ertuğrul
Genel Sekreter

Prof. Dr. Adnan Gökçel
Sayman

Doç. Dr. Hakan Korkmaz
Üye

Prof. Dr. Şakir Özgür Keşkek
Üye

Uzm. Dr. Aliye Pelin Tütüncüoğlu
Üye