VİZYON & MİSYON
Misyon

KEDD; klinik endokrinoloji ve diyabetoloji alanında sağlık hizmeti veren tıp doktorlarının ve ilişkili diğer sağlık mensuplarının üye olduğu, üyelerinin klinik endokrinoloji ve diyabetoloji alanında hasta yaklaşımını ve tedavisini klinik tecrübe ve kanıta dayalı tıp işbirliği ile en yüksek düzeyde sağlamayı hedefleyen bir meslek örgütüdür.

KEDD misyonunu üyelerinin mensubu olduğu diğer çatı meslek dernekleri ve sağlık otoritesi ile işbirliği halinde sağlamayı hedefler.

Vizyon
  • Klinik endokrinoloji ve diyabetoloji alanında ulusal liderlik
  • Klinik endokrinoloji ve diyabetoloji alanında çalışan sağlık mensuplarının aktif katılımı ve takip edilme
  • Hastalar, sağlık sektörü, kamuoyu ve sağlık otoritesi tarafından güvenilme ve paydaş kabul edilme