YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Mustafa Araz
Başkan

Prof. Dr. Habib Bilen
Başkan Vekili

Prof. Dr. Hakan Korkmaz
Genel Sekreter

Prof. Dr. Zeynel Beyhan
Sayman

Prof. Dr. Derun Taner Ertuğrul
Üye

Prof. Dr. Şakir Özgür Keşkek
Üye

Uzm. Dr. Aliye Pelin Tütüncüoğlu
Üye